Një botë paketimi për produkte industriale e ushqimore

I mbështetur në një game të gjerë e të shumëllojshme artikujsh, ekipi ynë profesionist sjell zgjidhjet më eficente që garantojnë sigurinë maksimale të produktit të ambalazhuar me koston më të ulët.
Paketuar nga Dimapak
Cilësia

Frymëzimi ynë, në çdo mendim, veprim, marrëdhenie e produkt.

Personalizim

Zgjidhje, produkte e makineri të përshtatshme me strategjitë e çdo klienti.

Shërbimi

Personalizim, Shpejtësi, Fleksibilitet, Korrektësi.

Klienti i pari

Vëmendje e pergjegjësi e cila rikthehet në besim.

Qëndrueshmëri

Kujdesi ndaj mjedisit, sfidë për një model te ri zhvillimi.

Dije e teknologji

Bashkë drejt së ardhmes me risitë më të fundit.

Fleksibilitet dhe shërbim i shpejtë

Filozofia jonë

Filozofia jonë e orientuar drejt klientit, konkretizohet në një game të larmishme produktesh e cila na mundëson ti përgjigjemi të gjitha kërkesave të tregut. Kjo gjë na ka nxitur të përmirësohemi vazhdimisht duke ofruar produkte gjithmonë e me inovative që garantojnë performancë, siguri dhe kosto të optimizuar.
Kjo politikë vihet në jetë falë punës në grup të një stafi profesional, të motivuar e të përfshirë në arritjen e objektivave të ndërmarrjes.

Paketuar nga Dimapak

Cilësi dhe risi

Cilësia e lartë e produkteve tona inovative, u lejon klientëve të ulin normat e konsumit duke konfirmuar orientimin tone ‘’ Earth Care ‘’ku respekti ndaj mjedisit është ndër vlerat tona kryesore.
DIMAPAK ËSHTË E PËRKUSHTUAR TË OPEROJË NË MËNYRË TË PËRGJEGJSHME NDAJ MJEDISIT DUKE OFRUAR PRODUKTE 100% TË RICIKLUESHME.
Shërbimet
I përgjigjemi në kohë porosive të klienteve duke i dorëzuar menjëherë ato.
Siguri maksimale e produktit të ambalazhuar me koston më të ulët.
Asistenca pas shitjes është shumë e rëndësishme për të kuptuar kërkesat, nevojat dhe problematikat.
Dimapak ofron shërbim teknik të specializuar me pjesë këmbimi për të gjitha makineritë.
Imazhi i markes së klientëve tane është shumë i rëndesishëm për ne.
Autostrada Tirane-Durres, Km, 8, Tirana, Albania
2018 Dimapak - Make it easy. All right reserved. ©