Makinerite tona per lidhje me shirit, mbulojne te gjitha llojet e aplikimeve ne sektore te ndryshem te industrise. Ne ofrojme nje game te plote te ketyre produkteve duke filluar nga makinerite automatike per lidhjen e paletave ne fundin e linjes se prodhimit e deri te pajisjet e thjeshta manuale.
Ne ofrojme zgjidhje te personalizuara edhe per kerkesat me specifike te klienteve.

Makineri Automatike

Makinerite automatike bejne kompakte dhe lidhin me lehtesi e shpejtesi cdo tip palete. Fale perdorimit te thjeshte perdoren ne shume sektore te industrise si: ndertimi (per lidhjen e paletave me tulla, tjegulla, cimento etj), pijeve, drurit, kartonit etj. Keto makineri garantojne qendrueshmeri dhe siguri te paletes gjate transportit e magazinimt.

Automatic Horizontal Strapping Machine

Automatic Vertical Strapping Machine

Makinerite mund te personalizohen sipas permasave te paletes, nevojave logjistike, kerkesave specifike si dhe integrohen ne fundin e linjes se ambalazhimit.
Cilesia e perberesve dhe standartet e larta te prodhimit i bejne keto makina te besueshme dhe garantojne uljen e kostos se mirembajtes.
Keto makineri mund te perdorin shirit Poliesteri PET dhe shirit Polipropileni PP.

Pajisje manuale per lidhje me shiritit PET/PP

Nese keni nevoje per pajisje me bateri, pneumatike, apo me kapese per lidhjen e shiritit, ne ju ofrojme zgjidhjen e duhur ne baze te aplikimit dhe te siperfaqes se produktit (e sheshte apo rrumbullake). Keto pajisje punojne me Shirit PP me gjeresi nga 10-19 mm dhe Shirit PET me gjeresi nga 10-32 mm.
Pajisjet tona ofrojne siguri, shpejtesi, ngjitje te forte, force te larte mbajtese dhe kane jetegjatesi.

GTOne - Pajisje me ngjitje bateri

POLI- Pajisje pneumatike me ngjitje

TP201 Makineri ½ automatike

Pajisje manuale me kapese

Dispenser per mbajtjen e shiritit dhe kapeseve

Kapese per lidhjen e shiritit