Dimapak ofron nje game te gjere pajisjesh manuale per lidhjen me shiritit metalik me gjeresi nga 10 mm deri ne 32 mm.
Nese ju nevojiten pajisje manuale apo pneumatike per lidhjen e shiritit me kapese apo me ‘’nderthurje’’, me tensionim te larte apo te ulet, Dimapak ju ofron zgjidhjen e duhur si dhe nje game te gjere aksesoresh si kapese e dispenser.

INCA – Pneumatike pa kapese

STSR – Pneumatike me kapese

MA – Me ‘’Nderthurje ‘’ pa kapese

STTMR – Strap Tensioner
SDN – Manual Sealer

Dispenser per mbajtjen e shiritit

Kapese metalike per lidhjen e shiritit