Stretch Film perdoret per lidhjen ose mbeshtjelljen e paletave per te garantuar mbrojtje e siguri te produktit te ambalazhuar gjate transportit e magazinimit.
Eshte i disponueshem ne variantet per perdorim manual, ne makineri ½ automatike e automatike. Dimapak ofron nje game te plote Stretch Film-i per te gjitha llojet e aplikimeve, te diferencuar per nga trashesia, aftesia per tu terhequr, ngjyra, trajtimi UV, pjesa e jashtme e rreshqitshme dhe printimi deri ne 3 ngjyra. Stretch Film, ne baze te vetise se tij tu terhequr, memories elastike, dhe rezistences se larte ndaj shpimit eshte zgjidhja me efikase dhe eficente per lidhjen e cdo tipi palete.

Kategorite e Stretch Film qe ne ofrojme jane:

  • Stretch Film Machine ‘’ Standart Power ‘’ – Terhiqet 150 % dhe perdoret zakonisht ne makineri ½ automatike
  • Stretch Film Machine ‘’ Medium Power ‘’ – Terhiqet 200 % dhe perdoret ne makineri automatike ose jo ne varesi te aplikimit e llojit te paletes
  • Stretch Film Machine ‘’ Super Power ‘’ – Terhiqet 300% dhe perdoret ne makineri plotesisht automatike me performance te larte e me grup te fuqishem PreStretch-i.
* Te dhenat e mesiperme jane te vlefshme per trashesi 23 mikron

Stretch Film Manual

Perdoret manualisht per lidhjen e paletave dhe jo vetem. Eshte i disponueshem ne variantet me karton te holle ose te trashe, me gjeresi, trashesi dhe ngjyra ndryshme.

PreStretched Film

Eshte gjenerata me e re filmit Stretch qe prodhohet i terhequr dhe me trashesi te ulet duke mundesuar kursim e lehtesi ne aplikim. Ky artikull eshte i disponueshem ne variantin per perdorim manual si dhe per makina ½ automatike me kapacitet te ulet terheqes. Mund te jete me karton ose ne variantin ‘’Coreless’’ pa karton.

* Te gjitha kategorite e mesiperme mund te personalizohen sipas kerkeses se klientit.

Autostrada Tirane-Durres, Km, 8, Tirana, Albania
2018 Dimapak - Make it easy. All right reserved. ©