Stretch Hood perdoret gjeresisht ne industrine e ambalazhimit te materialeve te ndertimit si cimento, tulla, tjegulla, kolle etj, ne industrine e prodhimit te lendeve te para granulate, industrine e peletit dhe ate te pijeve.

Perdorimi i artikullit Stretch Hood behet nepermjet nje sistemi qe shfrytezon vetite elastike te filmit duke shmangur perdorimin e energjise termike pergjate procesit te ambalazhimit te paletes.

Stretch Hood mund te personalizohet me karakteristika te ndryshme teknike, me ngjyra, me printim deri ne 3 ngjyra, aditive anti UV si dhe mund te jete i hapur ne pjesen e siperme per paleta qe kane nevoje per ajrim.

Avantazhet e ketij produkti jane te shumta si:

  • Qendrueshmeri e larte e paletes.
  • Kursim ne material dhe energji.
  • Realizim me i shpejte i procesit.
  • Papershkueshmeri nga uji.
  • Me shume siguri per punonjesit.
Autostrada Tirane-Durres, Km, 8, Tirana, Albania
2018 Dimapak - Make it easy. All right reserved. ©