Shirita Metalike

DimapakAdmin

Shiriti metalik eshte nje produkt qe sherben per te shtrenguar, lidhur ne grup e paletizuar artikuj industriale me peshe te rende qe kerkojne force e rezistence te larte mbajtese.

Shiriti metalik qe ne ofrojme eshte i prodhuar me kontroll te rrepte cilesie duke garantuar nje produkt te standarteve nderkombetare. Procedurat e kontrollit te cilesise zbatohen qe nga perzgjedhja e lendeve te para, prodhimi e deri tek produkti perfundimtar. Shiriti yne eshte i trajtuar termikisht e i laminuar me te ftohte, ka permbajtje te larte magnezi dhe te ulet karboni, proces i cili e ben mjaft rezistent ndaj forcave te jashtme qe ushtrohen mbi produktin e lidhur. Ky proces unik ne llojin e tij eshte i patentuar.
Dimapak ofron nje game te gjere shiritash metalike te diferencuar per nga gjeresia e trashesia per perdorim ne industrine metalike, ne industrine e drurit dhe materialeve te renda te ndertimit si blloqet, tubat e betonit, etj.

Per lidhjen e shiritit metalik ofrojme:

  • Pajisje manuale
  • Pajisje pneumatike
  • Kapese dhe aksesore