Skoc Adeziv

DimapakAdmin

Skoc

Ne ofrojme nje game te gjere skoci adeziv e cila na mundeson te japim zgjidhje te personalizuara per cdo nevoje ambalazhimi, maskimi dhe ngjitje te perforcuar.
Me nivelin e larte te cilesise se produktit, karakteristikave teknike dhe llojit te adezivit, i pergjigjemi kerkesave me specifike te klienteve si forca e larte e mbajtjes, rezistenca nga ndryshimi i temperaturave, vjetrimi e mbrojtja nga stresi mekanik, per te siguruar nje ngjitje te pandryshueshme ne kohe. Ne i ofrojme klienteve tane nje zgjedhje te gjere e te diferencuar per nga tipi i filmit (Polipropilen ose PVC), tipi i adezivit (Akrilik, HotMelt ose Solvent), gjeresia, trashesia, ngjyra, printimi dhe ngjitja me ose pa zhurme. Skoci qe ne ofrojme eshte i pershtatshem per perdorim manual ose me makineri ½ e plotesisht automatike.

Skoc i perforcuar

Eshte skoc adeziv ne film polipropileni i perforcuar me fibra xhami te cilat mund te vendosen ne menyre te kryqezuar ose persegjati. Adezivi hotmelt me ngjitje te forte e te menjehershme dhe suporti i perforcuar, e bejne kete artikull ideal per ngjitje te produkteve me peshe te rende.

Masking Tapes

Masking Tape/Tenie eshe skoc adeziv prej letre qe perdoret gjate procesit te lyerjes ne ambiente te brendshme e te jashtme, per lyerje industriale, per lyreje te karrocerise se makinave dhe riparimit te xhamave, veteperdorim dhe maskime te tjera te ndryshme.
Pritet lehtesisht me dore dhe hiqet pa lene mbetje adezivi. Ky produkt eshte i disponueshem ne permasa te ndryshme, adezive Solvent e HotMelt per tju pershtatur te gjitha kerkesave te klienteve.
Keto cilesi e bejne produktin rezistent ndaj temperaturave te perdorimit dhe rrezeve UV.

Stretch Film

DimapakAdmin

Stretch Film perdoret per lidhjen ose mbeshtjelljen e paletave per te garantuar mbrojtje e siguri te produktit te ambalazhuar gjate transportit e magazinimit.
Eshte i disponueshem ne variantet per perdorim manual, ne makineri ½ automatike e automatike. Dimapak ofron nje game te plote Stretch Film-i per te gjitha llojet e aplikimeve, te diferencuar per nga trashesia, aftesia per tu terhequr, ngjyra, trajtimi UV, pjesa e jashtme e rreshqitshme dhe printimi deri ne 3 ngjyra. Stretch Film, ne baze te vetise se tij tu terhequr, memories elastike, dhe rezistences se larte ndaj shpimit eshte zgjidhja me efikase dhe eficente per lidhjen e cdo tipi palete.

Kategorite e Stretch Film qe ne ofrojme jane:

  • Stretch Film Machine ‘’ Standart Power ‘’ – Terhiqet 150 % dhe perdoret zakonisht ne makineri ½ automatike
  • Stretch Film Machine ‘’ Medium Power ‘’ – Terhiqet 200 % dhe perdoret ne makineri automatike ose jo ne varesi te aplikimit e llojit te paletes
  • Stretch Film Machine ‘’ Super Power ‘’ – Terhiqet 300% dhe perdoret ne makineri plotesisht automatike me performance te larte e me grup te fuqishem PreStretch-i.
* Te dhenat e mesiperme jane te vlefshme per trashesi 23 mikron

Stretch Film Manual

Perdoret manualisht per lidhjen e paletave dhe jo vetem. Eshte i disponueshem ne variantet me karton te holle ose te trashe, me gjeresi, trashesi dhe ngjyra ndryshme.

PreStretched Film

Eshte gjenerata me e re filmit Stretch qe prodhohet i terhequr dhe me trashesi te ulet duke mundesuar kursim e lehtesi ne aplikim. Ky artikull eshte i disponueshem ne variantin per perdorim manual si dhe per makina ½ automatike me kapacitet te ulet terheqes. Mund te jete me karton ose ne variantin ‘’Coreless’’ pa karton.

* Te gjitha kategorite e mesiperme mund te personalizohen sipas kerkeses se klientit.

Stretch Hood

DimapakAdmin

Stretch Hood perdoret gjeresisht ne industrine e ambalazhimit te materialeve te ndertimit si cimento, tulla, tjegulla, kolle etj, ne industrine e prodhimit te lendeve te para granulate, industrine e peletit dhe ate te pijeve.

Perdorimi i artikullit Stretch Hood behet nepermjet nje sistemi qe shfrytezon vetite elastike te filmit duke shmangur perdorimin e energjise termike pergjate procesit te ambalazhimit te paletes.

Stretch Hood mund te personalizohet me karakteristika te ndryshme teknike, me ngjyra, me printim deri ne 3 ngjyra, aditive anti UV si dhe mund te jete i hapur ne pjesen e siperme per paleta qe kane nevoje per ajrim.

Avantazhet e ketij produkti jane te shumta si:

  • Qendrueshmeri e larte e paletes.
  • Kursim ne material dhe energji.
  • Realizim me i shpejte i procesit.
  • Papershkueshmeri nga uji.
  • Me shume siguri per punonjesit.
Autostrada Tirane-Durres, Km, 8, Tirana, Albania
2018 Dimapak - Make it easy. All right reserved. ©