SHERBIM PAS SHITJE

Asistenca pas shitjes eshte shume e rendesishme per te kuptuar kerkesat, nevojat dhe problematikat e klienteve.
Per te ofruar nje sherbim sa me cilesor, ne investojme ne formimin profesional te inxhinjereve tane dhe sigurohemi qe dijet e tyre te jene te perditesuara me zhvillimet e fundit te teknologjise se ambalazhimit.

Ne ofrojme:
1. Sherbimin e asistences me inxhinjere te specializuar mbi materialet e makinerite tona
2. Instalim te makinerive dhe udhezim te personelit te klienteve per perdorimin e tyre
3. Program mirmbajtjeje per te ruajtur efikasitetin dhe eficencen e makinerive
4. Modifikime dhe pershtatje te makinerive e produkteve sipas nevojave te klientit

PJESE KEMBIMI

Dimapak ofron sherbim teknik te specializuar me pjese kembimi per te gjitha makinerite.

Ne ofrojme:
1. Liste me pjese kembimi te rekomanduara per tu mbajtur gjendje nga klienti
2. Game e gjere pjesesh kembimi te disponueshme ne magazine per dorezim te menjehershem
3. Pjese kembimi per makinerite e konkurences
4. Pamje ne 3D te zberthyera
5. Skema elektrike dhe mekanike

DOREZIM I MENJEHERSHEM

Stoku i materialeve dhe makinerive qedisponojme ne magazinen tone na lejon tipergjigjemi ne kohe porosive te klienteve duke idorezuar menjehere ato.
Gjithashtu, stoku yne i perbere nga artikuj tediversifikuar na ben te jemi fleksibel duke iusigururar klienteve mundesi te shumtazgjedhjeje ne nje kohe te shkurter.

SHERBIM GRAFIK

Imazhi i markes se klienteve tane eshte shume i rendesishem per ne.Stafi yne eshte I gatshem per te ndihmuar klientet ne zbatimin e ideve te tyre nga aspekti teknik.

  • Konsulence per vendosjen e imazhit nga aspekti teknik
  • Optimizimi i ngjyrave dhe i numrit te tyre
  • Perzgjedhja e bojrave me te pershtatshme
  • Cromaline
  • Realizim i cliché-se

PACKAGING AUDIT & OPTIMIZIM

Me pervojen tone te gjate prej 20 vitesh, kemi perqasje unike ne treg per te optimizuar procesin e ambalazhimit ne fund te linjes.

I mbeshtetur ne nje game te gjere e te shumellojshme artikujsh, ekipi yne profesionist sjellzgjidhjet me eficente qe garantojne sigurine makismale te produktit te ambalazhuar me kostonme te ulet.

Ju vijme ne ndihme klienteve tane duke keshilluar mbi produktin I cili iu pershtatet kerkesave tetyre si dhe te kontrollojne ne menyre periodike kostot e procesit te ambalazhimit.

Avantazhet e ketij sherbimi jane:
1. Siguri dhe qendrueshmeri maksimale e produktit te ambalazhuar gjate transportimit dhemagazinimit
2. Kontroll i vazhdueshem mbi koston e procesit te ambalazhimit
3. Ulje e kostos se ambalazhimit
Autostrada Tirane-Durres, Km, 8, Tirana, Albania
2018 Dimapak - Make it easy. All right reserved. ©