SHERBIM PAS SHITJE

sherbim_pas_shitje

Asistenca pas shitjes eshte shume e rendesishme per te kuptuar kerkesat, nevojat dhe problematikat e klienteve.
Per te ofruar nje sherbim sa me cilesor, ne investojme ne formimin profesional te inxhinjereve tane dhe sigurohemi qe dijet e tyre te jene te perditesuara me zhvillimet e fundit te teknologjise se ambalazhimit.

Ne ofrojme:
1. Sherbimin e asistences me inxhinjere te specializuar mbi materialet e makinerite tona
2. Instalim te makinerive dhe udhezim te personelit te klienteve per perdorimin e tyre
3. Program mirmbajtjeje per te ruajtur efikasitetin dhe eficencen e makinerive
4. Modifikime dhe pershtatje te makinerive e produkteve sipas nevojave te klientit

Sherbimet

Ne ofrojme:
1. Liste me pjese kembimi te rekomanduara per tu mbajtur gjendje nga klienti
2. Game e gjere pjesesh kembimi te disponueshme ne magazine per dorezim te menjehershem
3. Pjese kembimi per makinerite e konkurences
4. Pamje ne 3D te zberthyera
5. Skema elektrike dhe mekanike

 

Ne ofrojme:

Konsulence per vendosjen e imazhit nga aspekti teknik
Optimizimi i ngjyrave dhe inumrit te tyre
Perzgjedhja e bojrave me tepershtatshme
Cromaline
Realizim i cliché-se

Stoku i materialeve dhe makinerive qedisponojme ne magazinen tone na lejon tipergjigjemi ne kohe porosive te klienteve duke idorezuar menjehere ato.
Gjithashtu, stoku yne i perbere nga artikuj tediversifikuar na ben te jemi fleksibel duke iusigururar klienteve mundesi te shumtazgjedhjeje ne nje kohe te shkurter.

I mbeshtetur ne nje game te gjere e te shumellojshme artikujsh, ekipi yne profesionist sjell zgjidhjet me eficente qe garantojne sigurine makismale te produktit te ambalazhuar me koston me te ulet.
Ju vijme ne ndihme klienteve tane duke keshilluar mbi produktin I cili iu pershtatet kerkesave te tyre si dhe te kontrollojne ne menyre periodike kostot e procesit te ambalazhimit.
Avantazhet e ketij sherbimi jane:
1. Siguri dhe qendrueshmeri maksimale e produktit te ambalazhuar gjate transportimit dhe magazinimit
2. Kontroll i vazhdueshem mbi koston e procesit te ambalazhimit
3. Ulje e kostos se ambalazhimit

Autostrada Tirane-Durres, Km, 8, Tirana, Albania
2018 Dimapak - Make it easy. All right reserved. ©